Kdy provést revizi plynového kotle?

Datum: 31. 8. 2020

U kondenzačních plynových kotlů je nutné pravidelně provádět revize. Tyto revize se provádí 1x ročně. Nejvhodnějším obdobím je v letních měsících před topnou sezónou. Pravidelnými servisními kontrolami docílíte bezproblémového chodu těchto zdrojů tepla.

Kondenzační plynové kotle fungují nejlépe při nízkých výstupních teplotách, a proto jsou ideální pro nízkoteplotní soustavy – podlahové vytápění. Kvalitní zdroje tepla by měly mít perfektní technické parametry a konstrukci a také dlouhodobou životnost.

Je také velmi důležité, aby měl kotel nízké emise škodlivin, a to emisní třídu 5. Veškeré kondenzační plynové kotle mají spalinový ventilátor. Ten umožňuje variabilní způsoby přívodu vzduchu a dále odvodu spalin.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej.

  
  
Zpět